Cannot connect to ordinace...

Poradna pro onemocnění nehtů

Privátní chirurgická ambulance SIHENA

Léčba onemocnění nehtů

Konzervativní léčba

Jedná se o soubor technik ošetření nehtového komplexu neinvazivním, nekrvavým způsobem. Některé z těchto technik jsou použitelné univerzálně pro všechna onemocnění nehtu, některé jsou specifické pouze pro některé z nich.

Mezi univerzální techniky patří:
Dorzální abraze
Jedná se o zeslabení nehtové ploténky v místě, kde změnou tvaru nehtu dosahujeme výhodné konfigurace k ovlivnění chorobného procesu. Tato technika využívá faktu, že různé vrstvy nehtu mají různou pevnost. V zásadě lze říci, že jak nehet odrůstá, tvrdne směrem k povrchu, proto nejpovrchnější vrstva nehtu je zároveň nejtvrdší a tvoří klenbu podmiňující oblý tvar nehtu. Nejčastěji se používá při léčbě zarůstajících nehtů, kde ztráta klenby nehtu působí zmírnění tlaku nehtové ploténky do přilehlých valů.
Náplasťová trakce
tato technika využívá tahu elastické náplasti za určitou část nehtu nebo nehtového valu k zamezení nepatřičného tlaku nehtové ploténky. Tento druh ošetření využíváme zejména při léčbě zarůstajících nehtů. Při ošetření zarůstajících nehtů tomuto postupu říkáme "tapování".
Tapování je ve skutečnosti velmi stará technika. Traduje se, že "vynálezci" této techniky jsou vojáci I. světové války, kteří v zákopech trpěli zarůstáním nehtů velmi často. Chirurgická péče nebyla dostupná, proto se mezi nimi rozšířila technika tapování pásky zřejmě s velmi dobrým výsledkem.
Dlahování
vkládání dlah tvaru korýtka z intertního měkkého plastu mezi nehtovou ploténku a nehtový val. Dlaha tímto vytváří trasu k dobrému odrůstu nehtu.

Invazivní (operační) léčba

Narozdíl od konzervativních technik se jedná o metody využívající chirurgické postupy k léčení onemocnění nehtů.

K operačním technikám dle stupně invazivity patří:
Prostá incize
Jedná se o protnutí struktur ohraničujících patologický obsah ve tkáni. Většinou se používá k ošetření panaritií. Tam, kde hrozí přetrvávání patologického obsahu, vkládáme do vzníklé rány drain, který slouží k odvádění obsahu.
Parciální exscize (semiablace)
znamená odstranění části nehtu. Používá se u zarůstajícího nehtu, stejně jako u ošetření cizích těles pod nehty - takovému zákroku říkáme fenestrace.
Částečná exscize (parciální) dle Emmerta, Saegessera
je vytnutí části nehtu společně s nehtovým lůžkem v jednom celku. Jedná se o radikální a účinný výkon. Ve velké většině případů je metodou volby ošetření zarůstajících nehtů. V anglosasské literatuře se setkáme s termínem "Wedge resection"
Plastika nehtového valu
je metoda rekonstrukce nehtového valu, většinou navazující na některý exscizní výkon. Přináší vysoký komfort pro pacienta v podobě zkráceného pooperačního hojení. Její provedení je náročné.
Imerzní operace
je nejnáročnějším výkonem na nehtovém komplexu. Jedná se o mikrochirurgickou rekonstrukci nehtového valu. Jde o výkon vysoce individuální. Bývá indikován při závažných potraumatických (poúrazových) stavech, dislokacích nehtového lůžka a onemocnění unguis pyramidalis.