Cannot connect to ordinace...

Poradna pro onemocnění nehtů

Privátní chirurgická ambulance SIHENA

Ostatní techniky léčby onemocnění nehtů

Metoda "Arkady", "kostka Arkady"

Nová instrumentální metoda léčby zarůstajících nehtů. Pomocí drobného instrumentária a jakéhosi kovového nástavce (kolébky, kostky) působí tlakem a ohybem na nehtovou ploténku a tím ji formuje do žádaného tvaru tak, aby nehtové okraje nebyly v kontaktu s nehtovým valem a tím jej netraumatizovaly. V ČR působí společnost, která tento aparát dodává a je schopna i zaškolit pracovníky (snad i nezdravotníky?) k jejímu používání.

V naší poradně jsme občas dotazováni na tuto metodu, proto považujeme za účelné se k ní na tomto místě krátce vyjádřit. Upozorňujeme, že vyjadřujeme pouze náš názor aniž bychom chtěli kohokoli kritizovat nebo se vyjadřovat k jeho práci.

Náš postoj k této metodě je velmi rezervovaný, zejména proto, že postrádáme jakékoli literární zmínky o účinnosti a bezpečnosti metody. V uznávaných pramenech odborné lékařské literatury o této technice není bohužel zatím žádná zmínka. (např. Medline). Navíc máme vážné výhrady k indikacím a zejména působení této techniky na nehtovou ploténku, kdy - dle našeho názoru - tato metoda poškozuje nehtový komplex.

    Výhrady k metodě Arkady:

  1. Nepříznivé působení na adherenci nehtové ploténky: Z fyziologie nehtového komplexu víme, že epitel nehtového lůžka je velmi odlišný od kůže prstu. Díky svým jedinečným vlastnostem dokáže například produkovat velmi tenkou vrstvu kapaliny, po které nehet "klouže", je jí vyživován a působením hydrostatických sil udržován v lůžku. Odtržením nehtové ploténky od lůžka dojde ke ztrátě adherence a velmi rychlé a hlavně nevratné degeneraci lůžkových epitelií. Takto postižená část nehtového lůžka už nikdy nebude dobrým podkladem pro nehet, který na ni nebude schopen znovu přilnout, bude se ztlušťovat a degenerovat - tzv. onychodystrofie.
  2. Nepřiměřené ohybové a smykové síly působící na nehtovou ploténku: Při násilné deformaci a ohybu nehtové ploténky nástroji dochází k mikroprasklinám s klinickým obrazem onychorrhexie a onychorrhafie. Vznikající odštěpky (spikula) jsou vážnou komplikací zarůstání nehtu, která je pro nás zpravidla indikací k operaci.
  3. Použitelnost při akutním bakteriálním zánětu nehtového valu (paronychie): Pacienti přicházející pro zarůstající nehet mají velmi často doprovodný zánět nehtového valu. Tento může být poměrně dramatický, s hnisavou sekrecí a výrazným otokem. V této situaci je jakákoli instrumentace velmi nevhodná - manipulací s nehtovou ploténkou může dojít k poranění a kontaminaci okostice distálníhl článku prstu včetně nehtové drsnatiny s následným rozvojem bakteriálního zánětu kosti (osteomyelitis). Jedná se o velmi závažnou komplikaci, která vyžaduje intenzivní léčbu. V našem souboru má jistou formu paronychie cca 65-70% nových pacientů. Z výše uvedeného vyplývá jak malá část pacientů je takto potenciálně ošetřitelná.
  4. Frekvence recidiv: Nehet odrůstá velmi pomalu. V závislosti na pohlaví a ročním období je to řádově desetiny milimetru za týden, nejvýše jeden milimetr u mladých a zdravých jedinců. Proto konečný výsledkem každé instrumentace na nehtovém komplexu můžeme hodnotit po úplné obnově (odrůstu) nehtové ploténky, což bývá za 12-14 měsíců. U zarůstajících nehtů je hlavní ukazatel úspěšnosti zákroku výskyt recidivy zarůstání po jednom roce. Toto je v Sihena ostře sledovaný parametr námi poskytované péče. Tato frekvence recidivy zarůstání se dlouhodobě na našem pracovišti pohybuje kolem 0.7%, t.j. méně než jeden případ ze sta za jeden rok, při počtu 500-600 ošetření ročně. Tyto statistiky pravidelně publikujeme a přednášíme na dermatologických a chirurgických kongresech. U ostatních metod by bylo rovněž korektní tyto údaje shromažďovat a uveřejňovat tak, jak se to děje ve vědecké medicíně. Nicméně pro metodu Arkady tyto údaje nejsou k dispozici a reklamní sdělení typu "vysoká nevratnost problému" patrně nejsou ničím podepřena.

Na základě výše uvedeného nemůžeme metodu Arkady k ošetření zarůstajícího nehtu doporučit. Sihena se tímto zcela distancuje od uvedené metody a o jejím nasazení nebudeme uvažovat.