Cannot connect to ordinace...

Poradna pro onemocnění nehtů

Privátní chirurgická ambulance SIHENA

Lékaři

MUDr. Kamil Navrátil, Ph.D.

Lékař se specializovanou způsobilostí

  Ze životopisu:
 • Základní škola a gymnázium Moravská Třebová do roku 1995
 • 1995 - 2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor všeobecné lékařství.
 • 2002 - 2005 Chirurgické oddělení SZZ Krnov
 • 2002 - 2006 Asistent na Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci.
 • 2005 - 2007 I. chirurgická klinika FTNsP
 • 2006 - Atestace chirurgie I. stupně
 • 2007 - dosud Klinika Transplantační chirurgie IKEM
 • 2008 - doktorát v oboru Lékařská biofyzika. Téma disertační práce "Měření bolesti".
 • 2012 - atestace II. stupně z chirurgie
  Členství v odborných společnostech:
 • Česká chirurgická společnost
 • Společnost transplantační chirurgie
 • Česká společnost pro léčbu rány
  Publikační a přednášková činnost:
 • Navrátil K, Romanov V. Modifikace chirurgické léčby unguis incarnatus, Rozhl. Chir. 2005, 84(8): 426-429
 • Navrátil K, Hálek J, Havránek P, Binder S. Analýza pulzové vlny v objektivizaci bolesti - předběžné sdělení, Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(3): 303-308
 • Navrátil, K., Hálek, J., Havránek, P., Binder, S. Analýza periferní pulzové vlny v objektivizaci bolesti : poster. 33. Angiologické dny. Praha, CZ, 28.2.2008 - 1.3.2008. (Poster bez abstraktu).
 • Binder, S., Navrátil, K., Hálek, J. Chronic smoking and its effect on arterial stiffness. Biomedical papers, 2008, roč. 152, č. 2, s. 299-302. ISSN 1213-8118. (Původní sdělení).
 • Navrátil, K., Hálek, J., Binder, S. Peripheral Pulse Wave Analysis in Measurement of Pain. Biofyzikální dny 2008. Malá Morávka, CZ, 28.05.2008 - 30.05.2008. Zorg. Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc. (Přednáška bez abstraktu).
 • Navrátil, K., Sixta, B. Chopartova amputace v léčbě kritické končetinové ischemie - poster. XXIII Petřivalského - Rapantův den. 12-15. dubna 2010
 • Navrátil, K., Léčba zarůstajících nehtů u dětí - XXII. kongres Dětských chirurgů - Litoměřice 2012
 • Navrátil, K., Léčba paronychií u pacientů se syndromem diabetické nohy - XI. kongres ČSLR s mezinárodní účastí. leden 2013
 • Navrátil, K., Chirurgická léčba onemocnění nehtů u pacientů se syndromem diabetické nohy, 49. Diabetologické dny, Luhačovice, květen 2013
 • Navratil, K., SURGICAL TREATMENT OF NAIL DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETES, 24th Conference of the European Wound Management Association, Madrid - Spain, 2014

Sestry

Jana Popelková, DiS.

Zdravotní sestra se specializovanou způsobilostí

  Ze životopisu:
 • Studium: SZS 5. května - dětská sestra, maturita na výbornou
 • Praxe:
  • Chirurgická klinika VFN - sestra instrumentářka na operačním sále
  • Chirurgická ambulance polikliniky Petrovice
  • Chirurgická ambulance Kliniky transplantační chirurgie IKEM - dosud